Dachy zielone. Bez termoizolacji. Podłoże: beton

układ warstw